KOOSHAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

ماست

ماست نیم چرب


  • کربوهیدرات

    6.2 گرم
  • انرژی

  • چربی

    1.7 گرم
  • پروتئین

    3.9 گرم

اگرچه در تاریخ فرهنگ هند و ایران باستان به ماست در پانصد سال قبل از میلاد مسیح اشاره شده‌ است اما اولین ماست‌ها احتمالاً به‌طور تصادفی تهیه شدند؛ یعنی زمانی که شیر را برای حمل و نقل داخل کیف‌هایی که از پوست بز درست شده بود می‌ریختند، باکتری موجود در پوست بز، شیر را تخمیر نموده و ماست به دست می‌آمد. ماست نیم چرب کوشان فرآورده ای است که از انعقاد شیر در حضور باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک یا باکتری های سنتی ماست تهیه می شود. این ماست دارای قابلیت قاشق برداری است و طعم کمی ترش مخصوص به خود را دارد.